Hvad kræver det at ansætte internationale medarbejdere

Hvad kræver det at ansætte internationale medarbejdere

Bloxhub_Ty_Stange_C6A5161-1600px

Overvejelser når man ansætter internationale

Man bør som virksomhed overveje om man er klar til ansætte og integrere en international medarbejder i virksomheden. Der er flere aspekter man skal have for øje. Først og fremmest forberedelse på hvad det vil kræve rent administrativt at efterleve de forskellige lovmæssige krav lige så vel som overenskomstmæssige hensyn.

Engelsk på arbejdspladsen

Er arbejdssproget primært dansk, skal man som virksomhed overveje, hvordan man undgår, at den nye internationale medarbejder bliver udelukket fra både den skriftlige som den mundtlige dialog på virksomheden. Man kan evt. overveje at tilbyde, at den internationale medarbejder kan starte dansk undervisning. Ligeledes kan det overvejes, om der er en medarbejder i virksomheden som taler godt engelsk, og som kan være den primære kontakt for den nye kollega i hverdagen de første måneder. Dermed sikrer virksomheden en god modtagelse og integration af den nye kollega fra start – dette er vigtigt i den videre fastholdelse af medarbejderen på længere sigt.

Danskundervisning

At give din internationale medarbejder mulighed for at lære dansk kan være til jeres begges fordel. For mange virksomheder er det en fordel, at medarbejderen har kendskab til dansk. Selvom i har engelsk som koncernsprog, kan det have stor effekt på medarbejderes trivsel at lære dansk. Det hjælper til bedre at inkludere medarbejderen og for denne at bryde ekspat boblen, samt at gøre karriere. 

Det afhænger af den siddende regering hvorvidt der udbydes gratis offentlig undervisning. Dansk undervisning er gratis under den nuværende regering (marts 2021).

Optagelse på de officielle danskuddannelser sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune med mindre, der er tale om en EU-grænsependler, da henvisningen så sker fra kursistens arbejdsstedskommune.

Der findes ligeledes en række private udbydere af dansk undervisning. Private udbydere tilbyder oftest mere fleksible løsninger tilpasset virksomheden og talentets behov.