BOOST EKSPORT OG INNOVATON MED INTERNATIONALE TALENTER

Internationale medarbejdere skaber diversitet i teamet og bidrager med kendskab til sprog, kultur og viden om lokale markeder.

MicrosoftTeams-image (1)-1

Få adgang til specialiserede kompetencer

Blandt internationale kandidater bosat i og udenfor Danmark, kan din virksomhed få adgang til specialiserede kompetencer, som ikke nødvendigvis er tilgængelige på det danske arbejdsmarked. Deres kompetencer kan tilføre din virksomhed nogle værdifulde perspektiver og know-how, som I ikke ellers havde kunnet få adgang til. Derved får I mulighed for at udfolde og drage nytte af jeres medarbejderes forskellige kompetencer til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder.

Øg eksporten med internationale kompetencer

Det skaber grobund for innovation og vækst at have international arbejdskraft, det giver international indsigt og letter adgangen til det globale marked som kan give et boost til eksporten (DI).

Samlet set viser dansk og international forskning, at virksomheder med adgang til internationale kompetencer er mere produktive end virksomheder, der ikke har denne adgang og at de er mere tilbøjelige til at eksportere end andre virksomheder. Det gælder både tilbøjeligheden til at eksportere i det hele taget og omfanget af eksporten (IZA, 2011).

Analyser viser, at mange SMVer, som allerede har eksporterfaringer, kan øge deres samlede eksport betragteligt ved at eksportere til nye markeder. Men manglende kendskab og den økonomiske risiko forbundet med indgangen på et nyt marked, holder dem ofte tilbage. Samtidig udgør mangel på sprogkundskaber, kulturindsigt og netværk ofte en barriere for danske virksomheder, som ønsker at øge eksporten på et eksisterende marked - eller udvide til helt nye markeder.  De internationale talenter kommer ofte med en viden om hjemmemarkedet, et sprog og kulturforståelse, som kun en ’indfødt’ kan bidrage med. For eksempel er det nemmere at opbygge et salgsnetværk i Frankrig, hvis man har ansat en franskmand til at hjælpe med det (Eksportens DNA).

Fx kunne 81% SMV’er kunne dokumentere positiv effekt på deres eksport efter 6md. adgang til internationale kompetencer. Den gennemsnitlige effekt var 2.5 nye medarbejdere per virksomhed, og en stigning af eksportomsætningen på 2.250.000 kr. 

Læs mere om, hvad det kan betyde for din succes med eksport, hvis du ansætter medarbejdere med internationale kompetencer på Virksomhedsguiden.dk og Go International Projektet

Internationale kompetencer - det betaler sig

Mangel på sprogkundskaber, kulturindsigt og netværk udgør ofte en barriere for danske virksomheder, som ønsker at øge eksporten på et eksisterende marked - eller udvide til helt nye markeder. 

Fx kunne 81% SMV’er kunne dokumentere positiv effekt på deres eksport efter 6md. adgang til internationale kompetencer. Den gennemsnitlige effekt var 2.5 nye medarbejdere per virksomhed, og en stigning af eksportomsætningen på 2.250.000 kr. 

Læs mere om, hvad det kan betyde for din succes med eksport, hvis du ansætter medarbejdere med internationale kompetencer på Virksomhedsguiden.dk og Go International Projektet

Shape_Employees_photo_cred_Niels_Kondo_8-1600px

Øget innovation gennem diversitet

Mangfoldighed og forskellighed i teamet styrker konkurrenceevnen og kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. De internationale medarbejdere stiller måske spørgsmålstegn ved procedurer og ’business-as-usual’ og giver virksomhederne lejlighed til at kigge egne arbejdsgange efter i sømmene.
Diversitet kan også være et parameter, som nuværende og potentielle kunder og samarbejdspartnere vægter højt.

Styrket employer branding

En arbejdsplads, der er internationalt orienteret, har ofte større tiltrækningskræft overfor de dygtigste kandidater, da flere danske og internationale talenter ønsker at gøre karriere i et internationalt arbejdsmiljø. Danske virksomheders øgede fokus på og arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling kan desuden styrke virksomhedernes employer brand. For ud over at være produktive og innovative skal virksomheder også være attraktive over for potentielle kandidater.

Rekruttér dem, mens de stadig er studerende

Der er mange internationale studerende i Danmark, og mange ønsker at blive og arbejde her efter endte studier. Ved at rekruttere dine kommende medarbejdere allerede mens de studerer, har du mulighed for at forme dem, så de er klar til at træde direkte ind i virksomheden, når de er færdiguddannede. Ved at ansætte studerende, får du adgang til de skarpeste hoveder allerede inden de kommer ud på arbejdsmarkedet, og kan sikre et flow af specialiseret arbejdskraft med den nyeste viden. Studerende er økonomisk overkommelig og topmotiveret arbejdskraft, der kan se med friske øjne på drift og udvikling af din virksomhed.

Få tilskud til ansættelse gennem dit lokale erhvervshus

Dit lokale erhvervshus rådgiver om, hvordan virksomheder kan skabe vækst og udvikling gennem internationale kompetencer. Erhvervshusene faciliterer en række programmer, hvor du kan få hjælp og støtte til at komme i gang med international rekruttering.