TILTRÆKNING AF
INTERNATIONALE KANDIDATER

Der er hjælp at hente nationalt og lokalt for at finde de dygtigste kandidater, der matcher din virksomheds behov.

Events

Få hjælp og økonomisk støtte til rekruttering

Som mindre virksomhed kan det være en udfordring der er tæt på umulig at gøre sig synlig overfor internationale talenter. En række aktører landet over hjælper virksomheder til at finde frem til de dygtigste kandidater både i udlandet og blandt dem der allerede findes i Danmark. Her er samlet tilbud fra nationale, regionale og lokale aktører, der er specialiseret i international arbejdskraft. 

 

Hele Danmark

Talent til Danmark

Projektet Talent til Danmark er en bred nationalt koordineret indsats for international talenttiltrækning, modtagelse og fastholdelse, samt support til virksomheder der mangler erfaring med international arbejdskraft.

Projektet udbyder en række offentlig støttede aktiviteter, der understøtter danske virksomheder i rekrutteringen, modtagelsen og fastholdensen af internationale talenter. 

 • Brand din virksomhed overfor internationale kandidater

 • Mød internationale studerende og graduates i Danmark

 • Få hjælp til sourcing af kandidater

Få adgang til internationale erfarne kandidater gennem State of Denmark kampagner

 

 

Work in Denmark

Work In Denmark hjælper virksomheder i hele landet med at finde kvalificeret international arbejdskraft. 

 • Annoncer åbne stillinger overfor internationale kandidater 

 • Søg i Work In Denmark’s CV-database

 • Deltag i karrieremesser i Europa

 • Assistance til rekrutteringsprocessen

 • Rådgivning om rekruttering af internationale kandidater


Copenhagen Capacity 

Copenhagen Capacity hjælper virksomheder i hele Danmark med at finde de rette kompetencer blandt internationale kandidater i og udenfor Danmark. 

 • Internationale digitale talenttiltrækningskampagner

 • Networking og matchmaking med internationale højtuddannede studerende

 • Én-til-én matchmaking med kvalificerede internationale kandidater

 • Internationale karrieremesser (MIT i boston)


Dansk Industri (DI)

DI tilbyder sparring omkring tiltrækning, rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere. Her kan du finde hjælp, gode råd samt inspiration til rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere.

Sjælland

Greater Copenhagen Career Portal

Bliv synlig med dine aktuelle stillingsopslag for mere end 30.000 + kvalificerede kandidater fra hele verden. 

Arbejdskraftalliancen (Næstved) 

ArbejdskraftAlliancen er et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, rekrutterings- og vikarbureauer, A-kasser, Næstved Jobcenter og Næstved Erhverv.

 • Rekruttering af medarbejdere

 • Opkvalificering af medarbejdere

 • Udvikling gennem videnssamarbejde

 • Fastholdelse af medarbejdere

 
Her kan du hente hjælp og rådgivning
 
 
 
 
 
 

Syddanmark

Technology Denmark 

Rekruttér talentfulde studerende og nyuddannede fra Technology Denmarks talentprogrammer. Technology Denmarks udvalgte kandidater styrker deres talent gennem bl.a. mentorforløb, ekstracurriculære aktiviteter samt praktik og studiejob i én af Technology Denmarks medlems virksomhed. Medlemsvirksomheder kan bidrage aktivt med gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Work Live Stay

Work-live-stay southern denmark er en privat forening med rødder i det syddanske, som arbejder for at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft for virksomheder, således at de har de bedste forudsætninger for at udvikle og vækste deres forretningsområder.

Vi arbejder for

 • at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder i Syddanmark

 • at påpege og arbejde for at fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet

 • at forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

 • at øge fastholdelsen hos de kandidater der kommer for at bo og arbejde

Her kan du hente hjælp og rådgivning
  
 
 
 

 

Jylland

Headstart 

Headstarts karriereportal præsenterer potentielle kandidater med fordelene ved og gode historier om liv og karriere i Midtjylland, samt et overblik over stillingsopslag og profiler af virksomheder, der ansætter internationale medarbejdere. Læs mere om gratis eksponering for din virksomhed på HEADSTART.

Igennem HEADSTARTs to årlige digitale kampagner kan virksomheder få eksponeret konkrete stillingsopslag over for relevante ansøgere blandt udenlandske specialister. De digitale tiltrækningsforløb vil samtidig øge synlighed og kendskabet til Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner og attraktivitet som karrieredestination.


Studenterhus Aarhus 

Studenterhus Aarhus arbejder for at styrke relationen mellem studerende og virksomheder. Studenterhus Aarhus har kontakt til studerende på alle de videregående uddannelser i Aarhus, og en særlig tæt relation til de mange internationale studerende.

 • Brobygningsarrangementer, hvor virksomheder og studerende mødes

 • Virksomhedsbesøg

 • Jobcrawls og morgenmøder

 • Formidling af studejobs, praktikpladser og projektsamarbejde

 • Sparringspartner, videnscenter og rekrutteringskanal

 

Destination AARhus 

Destination AARhus er en professionel videndelings- og udviklingsforening med stærke netværk bestående af administrerende direktører, CIO’er, HR-partnere og tekniske eksperter fra toneangivende østjyske virksomheder. Formålet er at gøre Aarhusområdet til en topdestination for eksisterende og nye it-medarbejdere.

International House North Denmark 

International House North Denmark har til formål at hjælpe nordjyske virksomheder med at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft. 

 • Muligheden for at finde en ny international medarbejder der passer til din virksomheds behov

 • Mulighed for at publicere jobopslag på sociale medier

 • Hjælp til strategisk tiltrækning f.eks. branding, videoer og kommunikation

 • Muligheden for at blive sat i kontakt med internationale studerende og dimittender

 

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmark arbejder strategisk for at sikre, at virksomhederne i Trekantområdet har de bedste forudsætninger for at vækste. Trekantområdet Danmark arbejder målrettet for at sikre at den rette, kvalificerede arbejdskraft er til rådighed for virksomhederne og har et stærkt fokus på tiltrækning og fastholdelse af dansk og international arbejdskraft.. 

 • Messedeltagelse på både danske og internationale messer

 • Strategiske samarbejder med virksomheder om kvalificeret arbejdskraft

 • Samarbejde med Work Live Stay Southern Denmark om tiltrækning

 • International Community – Netværk for internationale medarbejdere på tværs af de 7 kommuner

Her kan du hente råd og vejledning
 
 
 
 
 
 
 
 

Talent attraction tools

Der findes en masse materiale til branding af Danmark og lokalområder så som videoer, infografikker, artikler og andre gratis markedsføringsmaterialer, som virksomheder frit kan benytte i indsatsen for at tiltrække de bedste talenter.

Danmark er det bedste land for børnefamilier

Why Aarhus

Tiltræk talenter til Aarhus gennem markedsføringsmateriale der brander Aarhus overfor internationale familier og young professionals. 

Tiltrækning af internationale kandidater i Aarhus

Verdensmålene som branding værktøj

Millennials prioriterer bæredygtig udvikling meget højt, herunder ligestilling, klima, fred, retfærdighed, lighed og afskaffelse af fattigdom. DI har udviklet en guide til hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med verdensmålene bl.a. til tiltrækning af international arbejdskraft. 

 

Verdensmålene ved tiltrækning af internationale kandidater til Danmark