Tiltrækning af internationale kandidater

MicrosoftTeams-image (6)-1

Materiale til tiltrækning af arbejdskraft

Der findes en masse materiale til branding af Danmark og lokalområder så som videoer, infografikker, artikler og andre gratis markedsføringsmaterialer, som virksomheder frit kan benytte i indsatsen for at tiltrække de bedste talenter. 

Talent til Danmark

Projektet Talent til Danmark er en bred nationalt koordineret indsats for international talenttiltrækning, modtagelse og fastholdelse, samt support til virksomheder der mangler erfaring med international arbejdskraft.

Projektet udbyder en række offentlig støttede aktiviteter, der understøtter danske virksomheder i rekrutteringen, modtagelsen og fastholdensen af internationale talenter. 

 • Brand din virksomhed overfor internationale kandidater

 • Mød internationale studerende og graduates i Danmark

 • Få hjælp til sourcing af kandidater

Work in Denmark

Work In Denmark hjælper virksomheder i hele landet med at finde kvalificeret international arbejdskraft. 

 • Annoncer åbne stillinger overfor internationale kandidater 

 • Søg i Work In Denmark’s CV-database

 • Deltag i karrieremesser i Europa

 • Assistance til rekrutteringsprocessen

 • Rådgivning om rekruttering af internationale kandidater

MicrosoftTeams-image (4)-1

Copenhagen Capacity 

Copenhagen Capacity hjælper virksomheder i hele Danmark med at finde de rette kompetencer blandt internationale kandidater i og udenfor Danmark. 

 • Internationale digitale talenttiltrækningskampagner

 • Networking og matchmaking med internationale højtuddannede studerende

 • Én-til-én matchmaking med kvalificerede internationale kandidater

 • Internationale karrieremesser (MIT i boston)

Greater Copenhagen Career Portal

Bliv synlig med dine aktuelle stillingsopslag for mere end 30.000 + kvalificerede kandidater fra hele verden. 

Arbejdskraft Alliancen (Næstved)

Arbejdskraft Alliancen er et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, rekrutterings- og vikarbureauer, A-kasser, Næstved Jobcenter og Næstved Erhverv.

 • Rekruttering af medarbejdere

 • Opkvalificering af medarbejdere

 • Udvikling gennem videnssamarbejde

 • Fastholdelse af medarbejdere

Technology Denmark 

Rekruttér talentfulde studerende og nyuddannede fra Technology Denmarks talentprogrammer. Technology Denmarks udvalgte kandidater styrker deres talent gennem bl.a. mentorforløb, ekstracurriculære aktiviteter samt praktik og studiejob i én af Technology Denmarks medlems virksomhed. Medlemsvirksomheder kan bidrage aktivt med gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

225_T5A9326-1600px
2022_10_05_Copenhagen_Capasity_Holstebro_00035-1600px

Work Live Stay

Work-live-stay southern denmark er en privat forening med rødder i det syddanske, som arbejder for at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret og faglært arbejdskraft for virksomheder, således at de har de bedste forudsætninger for at udvikle og vækste deres forretningsområder.

Få hjælp til at:

 • at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder i Syddanmark

 • at påpege og arbejde for at fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet

 • at forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

 • at øge fastholdelsen hos de kandidater der kommer for at bo og arbejde

Headstart 

Headstarts karriereportal præsenterer potentielle kandidater med fordelene ved og gode historier om liv og karriere i Midtjylland, samt et overblik over stillingsopslag og profiler af virksomheder, der ansætter internationale medarbejdere. Læs mere om gratis eksponering for din virksomhed på HEADSTART.

Igennem HEADSTARTs to årlige digitale kampagner kan virksomheder få eksponeret konkrete stillingsopslag over for relevante ansøgere blandt udenlandske specialister. De digitale tiltrækningsforløb vil samtidig øge synlighed og kendskabet til Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner og attraktivitet som karrieredestination.

Studenterhus Aarhus 

Studenterhus Aarhus arbejder for at styrke relationen mellem studerende og virksomheder. Studenterhus Aarhus har kontakt til studerende på alle de videregående uddannelser i Aarhus, og en særlig tæt relation til de mange internationale studerende.

 • Brobygningsarrangementer, hvor virksomheder og studerende mødes

 • Virksomhedsbesøg

 • Jobcrawls og morgenmøder

 • Formidling af studejobs, praktikpladser og projektsamarbejde

 • Sparringspartner, videnscenter og rekrutteringskanal

Aarhus_Ty_Stange_C6A6530-1600px

Destination AARhus 

Destination AARhus er en professionel videndelings- og udviklingsforening med stærke netværk bestående af administrerende direktører, CIO’er, HR-partnere og tekniske eksperter fra toneangivende østjyske virksomheder. Formålet er at gøre Aarhusområdet til en topdestination for eksisterende og nye it-medarbejdere.

Why Aarhus

Tiltræk talenter til Aarhus gennem markedsføringsmateriale der brander Aarhus overfor internationale familier og young professionals. 

International House North Denmark 

International House North Denmark har til formål at hjælpe nordjyske virksomheder med at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft. 

 • Muligheden for at finde en ny international medarbejder der passer til din virksomheds behov

 • Mulighed for at publicere jobopslag på sociale medier

 • Hjælp til strategisk tiltrækning f.eks. branding, videoer og kommunikation

 • Muligheden for at blive sat i kontakt med internationale studerende og dimittender

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmark arbejder strategisk for at sikre, at virksomhederne i Trekantområdet har de bedste forudsætninger for at vækste. Trekantområdet Danmark arbejder målrettet for at sikre at den rette, kvalificerede arbejdskraft er til rådighed for virksomhederne og har et stærkt fokus på tiltrækning og fastholdelse af dansk og international arbejdskraft.. 

 • Messedeltagelse på både danske og internationale messer

 • Strategiske samarbejder med virksomheder om kvalificeret arbejdskraft

 • Samarbejde med Work Live Stay Southern Denmark om tiltrækning

 • International Community – Netværk for internationale medarbejdere på tværs af de 7 kommuner